Manual do usuário SHARP LC-49UI7352E

Lastmanuals oferece um serviço socialmente orientado de compartilhamento e pesquisa de manuais relacionados ao uso de hardwarfe e software: guias de usuário, manuais de proprietário, guias de início rápido, planilhas técnicas... NÃO SE ESQUEÇA: LEIA SEMPRE O GUIA DO USUÁRIO ANTES DE COMPRAR !!!

Links patrocinados

Se este documento coincide com o guia do usuário, o manual de instruções ou manual do usuário, conjunto de dispositivos ou esquemas que você está procurando, baixe-o agora. Lastmanuals fornece-lhe um acesso fácil e rápido ao manual do usuário SHARP LC-49UI7352E. Desejamos que este guia de usuário SHARP LC-49UI7352E lhe seja útil.

Lastmanuals ajuda a baixar o guia de usuário SHARP LC-49UI7352E.


SHARP LC-49UI7352E : Baixe o guia de usuário completo (1362 Ko)

Resumo do manual: guia do usuário SHARP LC-49UI7352E

Instruções detalhadas para o uso estão no Guia do Usuário.

[. . . ] 5mm sluchátkový výstup D-link pouze vstup služby * - pouze pro vybrané modely SD TV tlačítka* Vol+ Zvýšení hlasitosti a nabídka doprava Vol- Snížení hlasitosti a nabídka doleva CH+ Program/Kanál nahoru a nabídka nahoru CH- Program/Kanál dolů a nabídka dolů MENU Zobrazí nabídku/OSD SOURCE Zobrazí vstupní zdroj nabídky STANDBY Pohotovostní zapnutí / vypnutí * - pro TV s tlačítky TV ovladač* TV ovladač se nachází ve spodním levém rohu na zadní straně TV. - Nastavení pro synchronizaci obrazu a zvuku pro externí reproduktory připojené přes digitální audio výstup. [. . . ] Pro návrat stiskněte tlačítko [Menu] a pro přístup k doplňkovým funkcím použijte barevná tlačítka. Nastavení - V menu nastavení můžete provést změnu jazyka portálu Aquos NET+, nastavit filtr pro aplikace specifické pro vybraný jazyk a restartovat veÅ¡kerá uživatelská nastavení zpět do výchozího nastavení. €¢ VÅ¡etok obsah alebo služby tretích strán prístupné cez toto zariadenie sa poskytujú v „aktuálnom stave“ a „podľa dostupnosti“ a spoločnosÅ¥ Universal Media Corporation a jej dcérske spoločnosti vám nedávajú žiadnu záruku ani pre vás nedávajú žiadne vyhlásenie, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane (bez obmedzenia na) akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti, neporuÅ¡enia, vhodnosti na konkrétny účel alebo vrátane akýchkoľvek záruk vhodnosti, dostupnosti, presnosti, úplnosti, bezpečnosti, názvu, užitočnosti, nedostatku nedbanlivosti, absencie chýb, určenia na nepretržitú prevádzku alebo používania obsahu alebo služieb poskytovaných pre vás, alebo že obsah alebo služby budú spĺňaÅ¥ vaÅ¡e požiadavky alebo očakávania. Oferă mii de filme şi emisiuni TV, inclusiv seriale originale, documentare şi filme recomandate. NOTĂ: Pentru ca aplicația YouTube să funcționeze, trebuie să fi setat data și ora corecte pe televizor. Acest lucru poate cauza probleme, dacă TIMP Sincronizare automată - Setează automat ora şi data pe televizor. Dacă funcÅ£ia „Sincronizare automată” este dezactivată cu ora şi data reglate manual, aceste informaÅ£ii vor fi resetate la deconectarea alimentării televizorului. €¢ YouTube i YouTube logo su zaÅ¡titni znaci Google Inc • Wi-Fi SERTIFIKOVANI logo je sertifikovana oznaka Wi-Fi Alliance. Na ali pod televizor ne postavljajte predmetov, kot so časopisi ali odeje. Vsa vpraÅ¡anja, komentarje ali servisna povpraÅ¡evanja v zvezi z vsebino ali storitvami tretjih oseb naslovite neposredno na določenega proizvajalca ali ponudnika teh vsebin ali storitev. [. . . ] €¢ V nobenem primeru družba 'Universal Media Corporation' in/ali podružnice ne bodo odgovorne vam ali tretjim osebam za vsako neposredno, posredno, posebno, naključno, kazensko, posledično ali drugo vrsto Å¡kode, če odgovornost temelji na pogodbi, sporu, malomarnosti, razveljavitvi jamstva, strogi odgovornosti ali na drugem in če je bila družba Universal Media Corporation in/ali podružnice obveščena o možnosti tovrstne Å¡kode ali ne. V tem meniju lahko v televizor namestite novo programsko/vdelano programsko opremo. [. . . ]

AVISO LEGAL PARA BAIXAR O GUIA DE USUÁRIO SHARP LC-49UI7352E

Lastmanuals oferece um serviço socialmente orientado de compartilhamento e pesquisa de manuais relacionados ao uso de hardwarfe e software: guias de usuário, manuais de proprietário, guias de início rápido, planilhas técnicas...
De modo algum a Lastmanuals pode ser resposabilizada se o documento que você estiver procurando estiver indisponível, incompleto, num idioma diferente do seu ou se o modelo ou língua não coincidem com a descrição. Lastmanuals, por exemplo, não oferece um serviço de tradução.

Clique em "Baixar o Manual do usuário" no final deste Contrato; se você aceitar estes termos, a descarga do manual SHARP LC-49UI7352E começará.

Procure um manual de usuário

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Todos os direitos reservados.
As marcas e denominações designados são propriedade dos seus respectivos proprietários.

flag