Manual do usuário SKIL 5266

Lastmanuals oferece um serviço socialmente orientado de compartilhamento e pesquisa de manuais relacionados ao uso de hardwarfe e software: guias de usuário, manuais de proprietário, guias de início rápido, planilhas técnicas... NÃO SE ESQUEÇA: LEIA SEMPRE O GUIA DO USUÁRIO ANTES DE COMPRAR !!!

Links patrocinados

Se este documento coincide com o guia do usuário, o manual de instruções ou manual do usuário, conjunto de dispositivos ou esquemas que você está procurando, baixe-o agora. Lastmanuals fornece-lhe um acesso fácil e rápido ao manual do usuário SKIL 5266. Desejamos que este guia de usuário SKIL 5266 lhe seja útil.

Lastmanuals ajuda a baixar o guia de usuário SKIL 5266.


SKIL 5266 : Baixe o guia de usuário completo (6060 Ko)

Resumo do manual: guia do usuário SKIL 5266

Instruções detalhadas para o uso estão no Guia do Usuário.

[. . . ] B) Evite que o corpo entre em contacto com superfícies ligadas à terra, como por exemplo tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um risco elevado de choques eléctricos, caso o corpo for ligado à terra. C) A ferramenta eléctrica não deve ser exposta à chuva nem humidade. A penetração de água na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos. [. . . ] Desta forma poderá será mais fácil controlar o aparelho em situações inesperadas. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes em movimento. G) Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de pó e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão conectados e que sejam utilizados de forma correcta. A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó. A ferramenta correcta realizará o trabalho de forma melhor e mais segura dentro da faixa de potência indicada. B) Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não puder ser ligado nem desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada através do interruptor de ligar-desligar, é perigosa e deve ser reparada. c) Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes na ferramenta , de substituir acessórios ou de guardar a ferramenta. Esta medida de segurança evita que a ferramenta eléctrica seja ligada acidentalmente. D) Guarde ferramentas eléctricas que não estiverem sendo utilizadas, for a do alcance de crianças. Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas não familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas instruções. Ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas sem treinamento. Verifique se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas, que possam influenciar o funcionamento do aparelho. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização do aparelho. Muitos acidentes tem como causa uma manutenção insuficiente das ferramentas eléctricas. Ferramentas de cortes devidamente tratadas, com cantos afiados travam com menos frequência e podem ser controladas com maior facilidade. Considere também as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins que os previstos, pode resultar em situações perigosas. 5) SERVIÇO a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser colocadas peças sobressalentes originais. Desta forma é assegurada a segurança da ferramenta eléctrica. [. . . ] Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opraviti. VARNOSTNA NAVODILA ZA KROŽNE ŽAGE NEVARNOST • Roke držite vedno proč od področja rezanja in rezila; z drugo roko vedno držite prednji ročaj (če držite žago z obema rokama, ni možnosti, da poškodujete roke z rezilom) • Ne segajte pod obdelovanec (pod obdelovancem vas gibljivi ščit ne more ščititi pred rezilom) • Nastavite globino reza glede na obdelovanec (izpod obdelovanca naj gleda manj kot cel zob rezila) • Pri rezanju nikoli ne držite obdelovanca v roki ali preko vaših nog (to prispeva k točnosti dela, zmanjševanju izpostavljanja telesnim nevarnostim, zaustavljanju rezila in izgube nadzora pri delu) • Orodje držite za izolirane dele ročaja za primer, če med delom pride orodje v stik s skrito električno napeljavo ali priključnim kablom (stik s faznim električnim vodnikom povzroči zaradi prevodnih kovinskih delov orodja električni sunek na uporabnika) • Pri daljših rezih vedno uporabite stransko vodilo (to izboljša natančnost reza in zmanjša možnost zaustavljanja rezila) • Vedno uporabite rezila pravilnih velikosti in oblike luknje vretena (krog ali romb) (rezila, ki se ne prilagajajo vretenu žage se lahko vrtijo ekscentrično in povzročajo izgubo nadzora med delom) • Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali neustreznih vijakov ali podložk za pritrjevanje rezila (za optimalno delo in varnost uporabnika so podložke za vašo žago posebej konstruirane) 116 POVRATNI SUNEK - VZROKI • Povratni sunek je nenadna reakcija na stisnjen, zavrt ali napačno obrnjen žagin list, ki povzroči nenadzorovan sunek žage iz obdelovanca navzgor proti uporabniku • Če je žagin list stisnjen v obdelovancu ali pa se zaradi zapiranja reza na zadnji strani močno zagozdi vanj, se žagin list zaustavi, delujoč motor pa povzroči nenaden sunek proti uporabniku • Če je žagin list pri rezanju zvit ali ni vzporeden z vodilom, se lahko zobje na zadnjem delu lista močno zarijejo na vrhnjo stran lesa kar povzroči dvig žaginega lista iz reza in sunek proti uporabniku POVRATNI SUNEK - PREPREČITEV UPORABNIKA Povratni sunek je posledica napačne uporabe orodja ali/ in nepravilne uporabe ali okoliščin; prepreči se lahko z naslednjimi primernimi varnostnimi ukrepi • Čvrsto držite žago z obema rokama in s položajem vaših rok preprečite moč povratnih sunkov; položaj telesa naj bo na eni ali drugi strani rezila in ne na sredini linije reza (povratni sunek bi lahko povzročil sunek žage nazaj, vendar je moč povratnih sunkov lahko nadzorovana s strani uporabnika z upoštevanjem varnostnih ukrepov) • Kadar se rezilo zaustavlja ali kadar se rezanje iz kakršnegakoli vzroka prekinja, spustite gumb in nepremično držite žago v obdelovancu dokler se rezilo ne zaustavi; nikoli ne poskušajte odmakniti žage iz obdelovanca ali povleči žago nazaj dokler se rezilo vrti, ker lahko pride do povratnega sunka (raziščite in odpravite vzroke zaustavljanja: izogibajte se rezanju žebljev ali vijakov) • Pri ponovnem začetku rezanja postavite rezilo žage v rez in preverite, da se zobje rezila ne dotikajo obdelovanca (če se bo rezilo žage pri ponovnem začetku zaustavljalo, bo rezilo sililo navzgor iz obdelovanca ali pa bo prišlo do povratnega sunka) • Podprite večje plošče, da zmanjšate nevarnost stiskanja ali povratnega sunka (večje plošče se zaradi svoje teže povešajo; podprtje mora biti pod ploščami na obeh straneh, blizu linije reza in blizu robu plošče) • Ne uporabljajte topih ali poškodovanih rezil (neostra in nepravilno nameščena rezila napravijo ozek rez, ki povzroča pretirano trenje, zaustavljanje in povratni sunek) • Pred rezanjem morata biti vodili nastavitve globine reza in naklona reza čvrsto in varno pritrjeni (če se nastavitev reza med delom premakne, to lahko povzroči zaustavljanje ali povratni sunek) • Bodite posebno previdni pri potopnih rezih v stene ali ostale površine (rezilo, ki gleda iz obdelovanca lahko zareže v predmete, ki povzročajo povratni sunek) OPOZORILO • Pred vsako uporabo preverite pravilno delovanje gibljivega ščita • Ne uporabljajte žage, če se gibljivi ščit ne giblje prosto ali se takoj ne vrne v osnovni položaj • Nikoli ne pripnite ali privežite gibljivi ščit v odprtem položaju • Če žaga po nesreči pade, je gibljivi ščit lahko skrivljen; izključite vtikač, dvignite gibljivi ščit s potegom ročice in se prepričajte, da se prosto giblje in se ne dotika rezila ali ostalih delov v celotnem območju njegovega pomika • Preverite delovanje vzmeti gibljivega ščita; če gibljivi ščit in vzmet ne delujeta pravilno, ju je pred uporabo potrebno popraviti (gibljivi ščit se lahko giblje počasno tudi zaradi poškodovanih delov, smolnatih strdkov, ostankov malt) • Gibljivi ščit se lahko ročno premakne le pri posebnih rezih kot npr. Potopnih rezih ali poravnalnih rezih; dvignite gibljivi ščit s potegom ročice - ko rezilo zareže v obdelovanec, gibljivi ščit sprostite (pri ostalih načinih žaganja naj gibljivi ščit deluje samodejno) • Vedno pazite, da gibljivi ščit pokrije rezilo pri postavljanju žage na delovno mizo ali tla (nezaščiteno in vrteče se rezilo bo povzročilo poskakovanje žage in poškodbo vsega, kar je na njeni poti; pazite na čas od izključitve orodja do zaustavitve rezila) SPLOŠNO • Orodja naj ne bi uporabljale osebe mlajše od 16 let • To orodje ni primerno za mokro rezanje • Vedno Izvlecite električni vtikač iz vtičnice preden spreminjate nastavitve ali menjate pribor • Nikoli ne uporabljajte orodja, če je kabel poškodovan; okvaro naj odpravi strokovnjak • Ne obdelujte materiala, ki vsebuje azbest (azbest povzroča rakasta obolenja) • Prah materialov, kot so barve, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov ali kovin so lahko škodljivi (ob stiku ali vdihavanju lahko prah pri delavcu ali pri drugih prisotnih povzroči alergijsko reakcijo in/ali bolezni dihal); nosite masko za prah in pri delu uporabljajte napravo za odsesavanje prahu, kjer je le-to možno priključiti • Nekatere vrste prahu so klasificirane kot kancerogene (kot npr. Prah hrasta in bukve) še posebno ob sočasni uporabi z dodatki za obdelavo lesa; nosite masko za prah in pri delu uporabljajte napravo za odsesavanje prahu, kjer je le-to možno priključiti • Upoštevajte nacionalne zahteve glede prahu za materiale katere želite obdelovati • Uporabljajte delovne mize le z vgrajenim stikalom, ki ob prekinitvi električnega napajanja preprečuje samodejen start motorja • Uporabljajte mize le z vgrajenim razpornim klinom PRIBOR • SKIL zagotavlja brezhibno delovanje orodja le z uporabo originalnega dodatnega pribora • Uporabljajte lahko dodatni pribor, katerega dovoljena hitrost je najmanj enaka največji hitrosti orodja • Nikoli ne uporabljajte žaginih listov, ki so izdelani iz hitroreznega jekla (HSS) • S tem orodjem nikoli ne uporabljajte brusilnih ali rezalnih plošč PRED UPORABO • Vedno preverite, če je napetost omrežja enaka napetosti, ki je navedena na tablici orodja • Izogibajte se poškodb zaradi vijakov, žebljev ali drugih elementov v obdelovancu; odstranite jih pred začetkom dela • Odstranite ovire nad in pod linijo reza že pred začetkom žaganja • Zavarujte obdelovanec (obdelovanec stisnjen v prižemi ali primežu je bolj varen kot v roki) 117 • Za iskanje skritih električnih, plinskih in vodovodnih cevi uporabite primerne iskalne naprave (detektorje) ali se posvetujte z lokalnimi podjetji (stik z električnimi vodniki lahko povzroči požar ali električni udar; poškodbe plinovoda lahko povzročijo eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa materialno škodo ali električni udar) • Uporabljajte povsem iztegnjene in varne električne podaljške, z jakostjo 16 amperov MED UPORABO • Med delom lahko nivo hrupa presega 85 dB(A); uporabljajte zaščito proti hrupu • Nikoli ne uporabljajte orodja brez originalnega sistema zaščite • Vklopi električnega orodja imajo za posledico kratkotrajne padce napetosti; pri neugodnih pogojih v omrežju se lahko pojavijo motnje v delovanju drugih naprav (pri omrežnih impendancah, ki znašajo manj kot 0. [. . . ]

AVISO LEGAL PARA BAIXAR O GUIA DE USUÁRIO SKIL 5266

Lastmanuals oferece um serviço socialmente orientado de compartilhamento e pesquisa de manuais relacionados ao uso de hardwarfe e software: guias de usuário, manuais de proprietário, guias de início rápido, planilhas técnicas...
De modo algum a Lastmanuals pode ser resposabilizada se o documento que você estiver procurando estiver indisponível, incompleto, num idioma diferente do seu ou se o modelo ou língua não coincidem com a descrição. Lastmanuals, por exemplo, não oferece um serviço de tradução.

Clique em "Baixar o Manual do usuário" no final deste Contrato; se você aceitar estes termos, a descarga do manual SKIL 5266 começará.

Procure um manual de usuário

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Todos os direitos reservados.
As marcas e denominações designados são propriedade dos seus respectivos proprietários.

flag