Manual do usuário ELECTROLUX ESL 7540 RO

Lastmanuals oferece um serviço socialmente orientado de compartilhamento e pesquisa de manuais relacionados ao uso de hardwarfe e software: guias de usuário, manuais de proprietário, guias de início rápido, planilhas técnicas... NÃO SE ESQUEÇA: LEIA SEMPRE O GUIA DO USUÁRIO ANTES DE COMPRAR !!!

Se este documento coincide com o guia do usuário, o manual de instruções ou manual do usuário, conjunto de dispositivos ou esquemas que você está procurando, baixe-o agora. Lastmanuals fornece-lhe um acesso fácil e rápido ao manual do usuário ELECTROLUX ESL 7540 RO. Desejamos que este guia de usuário ELECTROLUX ESL 7540 RO lhe seja útil.

Lastmanuals ajuda a baixar o guia de usuário ELECTROLUX ESL 7540 RO.


ELECTROLUX ESL 7540 RO : Baixe o guia de usuário completo (2616 Ko)

Resumo do manual: guia do usuário ELECTROLUX ESL 7540 RO

Instruções detalhadas para o uso estão no Guia do Usuário.

[. . . ] Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata. [. . . ] To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjsanimi telesnimi, cutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkusenj ter znanja le pod nadzorom ali ce so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in ce se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Ki ze dolgo niso bile v uporabi, tam, kjer so bila izvedena popravila ali namescene nove naprave (vodni stevci itd. V napravo, njeno blizino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki. Ce uporabljate standardno pomivalno sredstvo ali kombinirane tablete (s soljo ali brez nje), nastavite ustrezno stopnjo trdote vode, da ostane indikator za sol vklopljen. [. . . ] Ce se naprava ne zazene ali se ustavi med delovanjem, najprej preverite, ali lahko sami resite tezavo s pomocjo informacij v razpredelnici ali pa se obrnite na pooblasceni servisni center. [. . . ]

AVISO LEGAL PARA BAIXAR O GUIA DE USUÁRIO ELECTROLUX ESL 7540 RO

Lastmanuals oferece um serviço socialmente orientado de compartilhamento e pesquisa de manuais relacionados ao uso de hardwarfe e software: guias de usuário, manuais de proprietário, guias de início rápido, planilhas técnicas...
De modo algum a Lastmanuals pode ser resposabilizada se o documento que você estiver procurando estiver indisponível, incompleto, num idioma diferente do seu ou se o modelo ou língua não coincidem com a descrição. Lastmanuals, por exemplo, não oferece um serviço de tradução.

Clique em "Baixar o manual do usuário" no final deste Contrato; se você aceitar estes termos, a descarga do manual ELECTROLUX ESL 7540 RO começará.

Procure um manual de usuário

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Todos os direitos reservados.
As marcas e denominações designados são propriedade dos seus respectivos proprietários.

flag